Ontwikkelen recreatiemogelijkheden

In Utrecht-West willen we de recreatiemogelijkheden verder verbeteren en vergroten. Hiervoor is het Kernteam Landschap en Cultuurhistorie ingesteld.

Recreatieve Hoofdnetwerk
Het Recreatieve Hoofdnetwerk voor wandelen, fietsen en varen willen we completeren. We hebben bij het fietsknooppuntensysteem en het wandelroutenetwerk aansluitingen verbeterd en knelpunten opgelost. In heel Utrecht-West is sinds 2017 een wandelroutenetwerk aangelegd.

Toeristische OverstapPunten (TOP)
We hebben een netwerk van een tiental Toeristische OverstapPunten aangelegd. Toeristische OverstapPunten zijn bij uitstek geschikt om een mooie wandeling, fietstocht en soms een vaartocht te maken. Er is altijd parkeergelegenheid en meestal is er ook horeca.  

Opgaven en kansen
In het Gebiedsprogramma 2016 - 2019 kunt u meer lezen over alle opgaven en kansen voor recreatie in Utrecht-West.