Landschap en cultuurhistorie

Utrecht-West ligt centraal in Nederland, en wordt doorsneden door grote waterwegen en ontsluitingswegen. Tegelijkertijd heeft het zijn unieke landschap en cultuurhistorie weten te behouden. (Veen)weiden worden afgewisseld met water, bloemrijke slootkanten, geriefhoutbosjes, smalle kavels met weidevogels, natte natuur en melkveehouderijen. De riviertjes en de unieke combinatie van verkavelingspatronen staan samen met de lintbebouwing en de legakkers symbool voor het historisch landgebruik. Cultuurhistorisch wordt het gebied gekenmerkt door historische stadjes met beschermde stadsgezichten, molens, historische landgoederen en buitenplaatsen en het militaire erfgoed van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en de Romeinse Limes.

Waarden versterken en uitdragen

De bijzondere waarden van het erfgoed en landschap gaan de Gebiedscommissie Utrecht-West nauw aan het hart. Met diverse partijen werken we samen in het Kernteam Landschap en Cultuurhistorie om ons gebied nog mooier te maken en de kernwaarden te versterken en uit te dragen. In het Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016 – 2019 is het behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed en landschap benoemd als speerpunt (zonder middelen). Daarom proberen we voor de volgende AVP-periode Landschap en Cultuurhistorie meer op de kaart te zetten. Dat doen we onder andere door een Symposium Landschap en Cultuurhistorie te organiseren op donderdag 14 maart 2019.