Projectgroep Marickenland

Mevrouw M. Pebesma
Senior projectleider, Programmabureau Utrecht-West

De heer A. van Leerdam
Staatsbosbeheer

Mevrouw A. van Biezen
Provincie Utrecht

Mevrouw C. Visser
ANV, de Utrechtse Venen

Mevrouw G. Mennen
Gemeente De Ronde Venen

De heer T. Voorhamm
Waternet

De heer K. de Lange
Gemeente De Ronde Venen

De heer L. Mur
Bestuurslid Vechtplassencommissie

De heer N. Röling
Gemeente De Ronde Venen

De heer F. van Pruissen
Projectleider, Programmabureau Utrecht-West

Mevrouw J. van Dam
Projectondersteuner