Programmabureau Utrecht-West

Het programmabureau van Utrecht-West ondersteunt en faciliteert de Gebiedscommissie en de stuurgroepen en werkgroepen. Bijvoorbeeld met het coördineren van de uitvoering van het Meerjarenprogamma Agenda Vitaal Platteland en gebiedseigen kansen die zijn verwoord in het gebiedsprogramma. Het programmabureau werkt altijd in opdracht van de Gebiedscommissie.

Advies en communicatie

Medewerkers van het programmabureau coördineren en stimuleren ook projecten in Utrecht-West. Zo geven zij advies bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen van organisaties, ondernemers en inwoners van Utrecht-West. Zij helpen ook bij het uitwerken van ideeën naar projecten. Verder verzorgt het programmabureau de communicatie. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de communicatieadviseurs van de gebiedspartners.

Wie bellen voor vraag of idee?

Hieronder vindt u de directe contactgegevens van de leden van het programmabureau. 

Job van Amerom
Directeur
06 21 124 590

Chavelli Usmany
Secretariaat
030 258 3871

Harmen Pelgrum
Programmasecretaris
06 8399 5350

Attie Kuiken
Economie en organisatievraagstukken
06 1381 1063

Ragnhild Scheifes
Energietransitie/duurzame energie
06 3874 1787

Ienze Koekkoek
Landbouw
06 10596549

Henk Helming
Grond
06 1860 9463

Martijn Plomp
Leefbaarheid
06 2085 4456

Ingrid de Coo
Communicatieadviseur
06 50 036 924

Renske Klein
Projectleider Programma Aanpak Veenweiden
030 258 25 50
06 13 786 740

Richard Brinksma
Ondersteunend financieel medewerker
030 258 20 73
06 27 587 114

Contactpersoon niet gevonden?

Kunt u uw gebruikelijke contactpersoon niet vinden in dit overzicht? Neem dan contact op met het secretariaat.