Vragen over water in Marickenland

Heeft het hogere waterpeil in delen van Marickenland invloed op delen van mijn woning? Waarom krijgt het gebied ook een waterberging? U vindt de antwoorden hieronder.

Heeft het hogere waterpeil in delen van Marickenland invloed op mijn woning?

Ons uitgangspunt is dat het hogere waterpeil in het natuurgebied geen nadelige gevolgen mag hebben voor het waterpeil bij de woningen en de woonwijken die er naast liggen.

Volgens berekeningen van TNO is er geen invloed op de hoogte van het waterpeil in de woonwijk als de afstand tot het hogere waterpeil in het natuurgebied 50 meter of meer is. We houden voor Marickenland een afstand aan van 100 meter. Ook leggen we een kade aan om het gebied met hoger waterpeil en een kwelsloot. Deze sloot vangt het water op dat onder de kade door komt. In het tussenliggende gebied veranderen we het waterpeil niet.

De afstand tussen de woonwijken Zuiderwaard, Westerheul, Vinkenveld, bedrijventerrein Voorbanken en het verhoogde waterpeil is 150 meter. Het tussenliggende gebied biedt ruimte om regen op te vangen als het hard regent. Dit heeft geen effect op de kruipruimtes.

De agrarische percelen liggen waarschijnlijk 25 tot 50 meter van het gebied met hoger waterpeil. We nemen maatregelen (bijvoorbeeld door een kwelsloot te graven) om ervoor te zorgen dat de percelen niet natter worden dan voorheen. Lukt het niet met maatregelen dan kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor zogenaamde natschade.

We houden de grondwaterstand in de wijken nauwlettend in de gaten met peilbuizen. We doen in aanloop naar het peilbesluit van Waterschap, Gooi en Vecht nog een extra onderzoek naar grondwaterstanden in de wijk en het effect van een peilverhoging daarop. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht legt in een peilbesluit het juiste waterpeil in Marickenland vast. Op dit peilbesluit is inspraak mogelijk. Het peilbesluit wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website van het waterschap: www.agv.nl.

In het natuurgebied wordt overigens ook een waterberging aangelegd. Die dient om bij hevige regenbuien het water op te vangen, zodat woonwijken en agrarische percelen in de buurt niet onder water komen te staan. Door het veranderende klimaat verwachten we steeds meer van dit soort hevige regenbuien.
Terug naar de vragen 

Waarom krijgt het gebied ook een waterberging?

Door het veranderende klimaat verwachten we steeds meer hevige regenbuien. Om het water van die hevige regenbuien op te vangen leggen we een waterberging aan. Daarmee helpen we voorkomen dat woonwijken en agrarische percelen in de buurt onder water komen te staan.
Terug naar de vragen