Vragen over verkeer in Marickenland

We houden nauwlettend in de gaten of er parkeeroverlast ontstaat als gevolg van het nieuwe natuurgebied.

Hoe voorkomen jullie parkeeroverlast?

Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren bij het Veenlandencollege en de scouting. Daar is nu ook al parkeergelegenheid. Ook kan geparkeerd worden bij de sportvelden. Er komt daar een korte verbinding naar het startpunt van de wandelingen achter het Veenlandencollege. We verwachten dat het natuurgebied geen parkeeroverlast zal opleveren, omdat de meeste bezoekers te voet of met de fiets zullen komen, maar we houden het nauwlettend in de gaten.