Vragen over recreatie in Marickenland

Het nieuwe natuurgebied krijgt verschillende recreatiemogelijkheden. Lees verder voor de antwoorden op de meestgestelde vragen hierover.

Welke recreatiemogelijkheden krijgt het nieuwe natuurgebied?

Wandelen

Vlak bij de entree komt een verhard wandelrondje dat goed toegankelijk is met een rolstoel of kinderwagen.  Vlak bij de woonwijk komen ook halfverharde wandelpaden. In het gebied zelf komen ook enkele niet-verharde paden, te vergelijken met het huidige ‘laarzenpad’. Dicht bij de woonkernen komen ook bankjes en picknicktafels. Voor hondenbezitters leggen we twee honden-loslooproutes aan. In het broedseizoen zullen enkele paden afgesloten worden.

Hardlopen

Hardlopers kunnen gebruik maken van de wandelpaden. Het pad op de dijk loopt deels bovenover en deels onderlangs, wat een extra uitdaging voor de sporters betekent.

Vogels kijken

Bij het aanleggen van de recreatievoorzieningen komt de natuur altijd voorop te staan. Sommige gebieden zijn dan ook niet (altijd) toegankelijk om de natuur rust te geven (in het broedseizoen: 15 maart tot 15 juni). We zorgen wel voor voorzieningen waarmee u op afstand kunt genieten van de vogels die op het natuurgebied zullen afkomen. In twee rietlandblokken komen uitkijkpunten. Er worden kleine eilandjes gerealiseerd voor de moerasvogels die vanuit de uitkijkpunten goed te zien zijn.

Speelmogelijkheden

Er komen twee speelmogelijkheden aan de rand van het natuurgebied. Eén in het centrum van het gebied en één in de uiterste punt van het bestaande natuurgebied van Staatsbosbeheer, in de zuidoosthoek van het projectgebied. Tijdens de Meepraatdag op 15 september 2018 hebben verschillende inwoners zich bij ons gemeld die graag wilden meedenken  over het aanleggen van avontuurlijke speelvoorzieningen. Zij vormen een werkgroep ‘natuurspeelplaats’. Als u daarover nog goede ideeën heeft, horen we die graag. Dat geldt ook als u zorgen heeft. We doen onze uiterste best om overlast te voorkomen.

Overig

Andere ideeën die aangedragen zijn tijdens de Meepraatdag en die nog bekeken worden door de werkgroep recreatie zijn ruiterpaden, vismogelijkheden, een bijenkast en/of insectenhotel en een ijsbaan. We willen ook nog met de jongeren in de buurt praten om te onderzoeken of we ook voor hen een goede ontspanplek kunnen aanleggen. Uitgangspunt is dat dit niet tot overlast mag leiden bij omwonenden.
Terug naar de vragen

Kan mijn hond loslopen in het natuurgebied?

In het natuurgebied leggen we wandelroutes aan waar uw hond mag loslopen. Buiten die routes moeten honden aangelijnd blijven omdat ze anders de natuur te veel verstoren.
Terug naar de vragen

Is het gebied permanent toegankelijk?

De recreatiegebieden langs de rand bij het Veenweidencollege en de speelplekken blijven het hele jaar toegankelijk tot aan zonsondergang. Bepaalde natuurdelen die opengesteld zijn voor wandelaars worden in het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) afgesloten. Sommige meer afgelegen rietlanden zijn permanent afgesloten om vogels en andere dieren rust te gunnen.
Terug naar de vragen