Vragen over de planning van Marickenland

Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen? Komt er ook een deelgebied 2? U leest het hieronder.

Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?

Tot medio 2019 zijn we bezig met het opstellen van de plannen. Voor het eerste deelgebied  worden die concreet uitgewerkt, voor de rest van het gebied blijft het voorlopig bij een globaal plan. Daarna wordt voor deelgebied 1 de uitvoering voorbereid. Uitvoering van de maatregelen in dit eerste deelgebied kan waarschijnlijk starten in 2020.

Er zijn op dit moment verschillende werkgroepen aan het werk om ideeën voor recreatie en speelvoorzieningen uit te werken. Als u daarover nog goede ideeën heeft, horen we die graag. Dat geldt ook als u zorgen heeft. We doen ons uiterste best om overlast te voorkomen.
Terug naar de vragen

Jullie hebben het steeds over deelgebied  1, komt er ook een deelgebied 2?

Jazeker, de plannen voor deelgebied 2, of delen daarvan, worden uitgewerkt als deelgebied 1 in de uitvoeringsfase is. Dat is waarschijnlijk in 2020. Samen met onze partners in de projectgroep Marickenland proberen we nu al om in deelgebied 2 de gronden die al in bezit zijn van Staatsbosbeheer geografisch bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door stukken grond te ruilen met agrariërs.
Terug naar de vragen