Vragen over de lisdoddepilot in Marickenland

We gaan een pilot doen met lisdodde. Hieronder leest u daar meer over.

Waarom doen jullie een pilot met lisdodde?

Het veenweidegebied heeft last van het dalen van de bodem. Dat zorgt voor verzakkende huizen en wegen en voor uitstoot van CO2. Bovendien is de slappe veenbodem voor boeren lastig te bewerken. Het inklinken van de veenbodem is af te remmen door het waterpeil in deze gebieden hoog te houden. De grond is dan te nat voor gras. De teelt van lisdodde is een zogenoemde ‘natte teelt’; de lisdodde houdt van natte voeten. Deze teelt kan voor boeren mogelijk een nieuwe inkomstenbron vormen, want het gewas kan gebruikt worden als voer voor koeien, en van de vezels van de plant kun je heel goed isolatiemateriaal maken. Wat de plant extra nuttig maakt is dat hij veel voedingsstoffen uit de bodem haalt die er tot nu toe in de vorm van (kunst)mest aan zijn toegevoegd, en die nu de balans in de bodem verstoren. Door de plant te oogsten haal  je die voedingsstoffen ook weg.

De pilot zal circa 10 jaar duren. We onderzoeken hoe lisdodde het beste groeit, wat het effect is op het watersysteem en de natuur, en wat er nodig is om de oogst mogelijk te maken. Als de pilot afgelopen is, worden de lisdoddepercelen omgevormd tot rietland.