Samenwerking

De gebiedscommissie Utrecht-West ontwikkelt het natuurgebied Marickenland. In de gebiedscommissie zitten de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurvereniging ‘De Venen’, collectief Rijn Vecht en Venen en LTO.

Agenda Vitaal Platteland

Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Hierin werken we aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, waar plaats is voor natuur, recreatie en (agrarische) ondernemers.