We werken per deelgebied

In totaal wordt 300 hectare weidegebied omgezet naar natuurgebied. Voor dit gebied maken we een totaalplan. Een deel (ongeveer 125 hectare) is al in bezit van provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Dat gaan we nu als eerste inrichten. In de andere helft  van Marickenland is nog veel grond in handen van agrariërs en particulieren. We kunnen daarom voor dit deel nog geen concrete plannen intekenen.