Natuurontwikkeling in Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland. In Marickenland wordt de komende jaren weidegrond omgevormd tot rietland, nat grasland en bloemrijk grasland. Het gebied, dat ligt tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en Vinkeveen, sluit aan op de aangrenzende natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Het wordt een belangrijke schakel voor vele planten en dierensoorten die het goed doen in natte natuur. Denk daarbij aan orchideeën en de grote ratelaar, of aan de grote karekiet en zelfs de otter. Uiteraard kunt u straks ook volop genieten van het natuurgebied. Er komen wandelpaden en andere recreatiemogelijkheden.

Waterbeheer en waterkwaliteit

Het gebied ligt ongeveer 6 meter onder NAP. De bodem bestaat grotendeels uit slappe veengrond, die steeds verder daalt. Dit levert problemen op voor de mensen die wonen en werken in dit gebied. Door het gebied om te vormen tot nat natuurgebied met een hoger en flexibel waterpeil vertragen we de bodemdaling. We zorgen ervoor dat de wateroverlast voor de woningen en erven in het gebied niet groter wordt.

Als gevolg van de klimaatverandering verwachten we vaker hevige regenbuien, die ervoor kunnen zorgen dat het land en de straten onder water komen te staan. Het natuurgebied dat we gaan aanleggen zal dan ook dienst doen als tijdelijke opvangplaats voor dit regenwater.

De aanleg van natuur verbetert ook de waterkwaliteit in dit gebied.

Cookie settings