Experiment met lisdoddeteelt in Marickenland

Ingrid de Coo May 24, 2019 541 keer bekeken 1 comments

De provincie Utrecht treft voorbereidingen om in de polder Marickenland een proef te houden met de teelt van lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’. Met deze pilot op 6 hectare wil de provincie onderzoeken hoe deze plant het beste groeit. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland.

Lisdodde kan helpen om bodemdaling terug te dringen omdat de plant deels onder water groeit. Er komt dan geen zuurstof bij het veen in de bodem, waardoor die minder zal inklinken. Daarnaast onttrekt lisdodde (kunstmatige) voedingsstoffen uit de bodem die de balans in de bodem verstoren, draagt het gewas bij aan een betere waterkwaliteit en kan de teelt van lisdodde mogelijk een extra inkomstenbron bieden voor de agrariërs in dit gebied.

Experimenteren

De onderzoekers van het Veenweide Innovatie Centrum (VIC)  en Kennis Transfer Centrum (KTC) zijn nauw betrokken bij de proef. Zij hebben op de proefboerderij in Zegveld al wat ervaring opgedaan met de teelt van lisdodde, maar de omstandigheden in Marickenland zijn net weer anders. Daarom zullen er verschillende experimenten worden uitgevoerd in deze proef, bijvoorbeeld met zaai- en plantmethodes en met kades die gedeeltelijk worden opgebouwd uit houtresten. Deze kades moeten worden aangelegd omdat de lisdodde van natte voeten houdt en het waterstand in het perceel hoog gehouden moet worden. Ook onderzoeken we hoe we kunnen voorkomen dat ganzen te veel schade veroorzaken aan het gewas. Hierbij gebruiken we onder andere afrastering en linten.

Start mogelijk in juni

De pilot wordt ingericht in de zuidwestelijke hoek van Marickenland naast het Bellopad / de oude spoorbaan en de begraafplaats. Team Marickenland is op dit moment druk bezig met het aanvragen van de juiste vergunningen. Hiervoor wordt ook een ecologisch onderzoek uitgevoerd om te zien of er op de beoogde locatie kwetsbare plant- of diersoorten te vinden zijn die mogelijk schade kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Als de vergunningen verkregen zijn, wordt mogelijk al in juni 2019 gestart met de aanleg van het lisdoddeveld.  Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden precies gaan starten, ontvangt u een nieuw bericht.

Waarom lisdodde

Wilt u meer weten over lisdodde en het belang van de grotere vervolgpilot? Kijk dan bij Vragen over de lisdoddepilot in Marickenland.

1  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Rina Mannien August 31, 2019

Benieuwd naar de uitslag van deze pilot