Marickenland geschikt voor ringslang en grote karekiet

Ingrid de Coo May 03, 2019 404 keer bekeken 2 comments

De grote karekiet en de ringslang zijn beschermde dieren die nog maar weinig voorkomen in Nederland. De nieuw te ontwikkelen natuur in Marickenland wordt echter zodanig ingericht dat er een goede kans is dat deze dieren zich daar permanent gaan vestigen.

Onze stagiair Huub van den Brink studeert Forest and Nature Conservation in Wageningen. Hij heeft onderzocht welke van de zogeheten ‘icoonsoorten’ van de provincie Utrecht mogelijk te verwachten zijn in Marickenland. De provincie heeft een lijst van 41 icoonsoorten; dat zijn zeldzame planten en dieren die, vergeleken met de rest van Nederland, veel voorkomen in de Provincie Utrecht. Huub:  “Dat twee van die icoonsoorten een goede kans maken in Marickenland lijkt niet zo veel, maar het zijn soorten die erg veeleisend zijn. In hun kielzog zijn er ook nog een aantal minder veeleisende, maar toch kwetsbare soorten die kunnen voorkomen in Marickenland. De snor (zangvogel) bijvoorbeeld, of de kleinst waterhoen en eventueel zelfs de kwabaal (zoetwatervis). Deze dieren staan op de rode lijst als kwetsbare soorten, dus het is mooi dat Marickenland kan bijdragen aan het behoud van de populaties. Bovendien is er nog een icoonsoort waarvan ik verwacht dat we hem veel zullen gaan zien in Marickenland: het zomerklokje. Volgens de theorie is de kans daarop niet zo groot, omdat het dichtsbijzijnde gebied waar ze veel voorkomen te ver weg is, maar het plantje duikt nu al op in de tuinen van Vinkeveen. Dat afstandsprobleem heeft zichzelf dus al opgelost.”

Passanten

Het onderzoek van Huub richtte zich vooral op planten en dieren waarvan hij verwacht dat ze zich blijvend gaan vestigen en voortplanten in Marickenland. Daarnaast is er ook nog een kans dat Marickenland een korter durend bezoek krijgt van andere soorten als de otter, de purperreiger en de noordse woelmuis. Huub: “Het totale oppervlakte van het gebied is te klein voor de otter, maar de kans bestaat dat hij door het gebied trekt wanneer hij opzoek gaat naar een nieuw leefgebied. De otters komen namelijk al voor in de Nieuwkoopse- en Loosdrechtse Plassen en Marickenland ligt hier tussenin.  Wat dat betreft wordt dit gebied voor de otter ook heel belangrijk. De uitwisseling tussen de Nieuwkoopse- en Loosdrechtse Plassen lukt niet als hij onderweg geen plek heeft om eten te zoeken en uit te rusten."

Definitief inrichtingsplan

Nu zijn onderzoek is afgerond, blijft Huub nog tot eind juli onderdeel van team Marickenland. Hij denkt mee over de definitieve inrichting van Marickenland en de manier waarop de natuur beheerd moet worden. Wanneer het inrichtingsplan klaar is, presenteren we dat aan u tijdens een nieuwe inloopbijeenkomst voor een allerlaatste check. We verwachten dat we het plan snel na de inloopbijeenkomst kunnen voorleggen aan de bestuurders van de provincie, gemeente, waterschap en eindbeheerder voor een definitief akkoord. Daarin nemen we uw laatste opmerkingen natuurlijk zoveel mogelijk mee. Als het inrichtingsplan officieel is vastgesteld, gaan we aan de slag met het schrijven van een zogenoemd ‘bestek’ (een omschrijving van het uit te voeren werk) en het zoeken van de juiste partners voor de uitvoering ervan.

Onderzoek lezen?

Wilt u het onderzoek van Huub graag lezen? Klik dan op Natuurvisie van Huub van den Brink en u opent het PDF.

Grote karekiet

 

2  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Chiel Bakkeren May 24, 2019

Ik zou graag de natuurvisie van Huub van den Brink lezen, maar het pdf bestand wordt niet gevonden...

Ingrid de Coo June 25, 2019

Beste Chiel,
Ik heb het linkje naar de natuurvisie van Huub van den Brink hersteld. Nu zou het wel moeten lukken.
Groet, Ingrid

Cookie settings