Planning voor de natuurontwikkeling

Ingrid de Coo January 29, 2019 302 keer bekeken 0 comments

We zijn druk bezig met het vervolmaken van de inrichtingsschets voor deelgebied 1. Voor deelgebied 2 gaan we pas concrete plannen maken als er voldoende grote aaneengesloten stukken in natuur kunnen worden omgezet. Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte planning voor deelgebied 1.

Inrichtingsplan

Vóór de zomer van 2019 willen we de inrichtingsschets van deelgebied 1 helemaal uitgewerkt hebben. We zijn van plan om dat in juli voor een definitief besluit voor te leggen aan het bestuur van de Provincie. Voor die tijd (naar verwachting in juni) organiseren we weer een inloopbijeenkomst om de schets nog een keer aan u voor te leggen. U heeft dan nog de kans om echt belangrijke punten aan ons door te geven.

Peilbesluit

Wanneer het inrichtingsplan definitief is, zal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een peilbesluit opstellen. De voorbereidingen hiervoor starten dit jaar nog. Het daadwerkelijke besluit komt naar verwachting in 2020 ter inzage te liggen via www.agv.nl. U kunt hier op reageren door een zienswijze in te dienen. Wanneer ook dit peilbesluit is vastgesteld, kunnen we aan de slag met de werkzaamheden.

Voorbereidingen en werkzaamheden

Vanaf de zomer van 2019 gaan we alvast aan de slag met het aanvragen van de vergunningen en het uitkiezen van een aannemer. We verwachten dat in 2020 de schop in de grond gaat. De werkzaamheden zullen in totaal zo’n twee jaar duren. Daarna kan de natuur zich geleidelijk gaan ontwikkelen.

Deelgebied 2

Wanneer de werkzaamheden voor deelgebied 1 van start zijn gegaan, gaan we aan de slag met het uitwerken van de plannen voor deelgebied 2. Samen met onze partners in de projectgroep Marickenland proberen we nu al om in deelgebied 2 de gronden die al in bezit zijn van Staatsbosbeheer geografisch bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door stukken grond te ruilen met agrariërs.

Lisdodden

We onderzoeken of we al in de lente/zomer van 2019 een klein deel van het gebied ten zuiden van de spoordijk kunnen inplanten met lisdodden. Daar zouden we alvast lisdoddenstekken kunnen telen die later gebruikt kunnen worden om het hele lisdoddengebied in te planten.

Lees meer over de lisdoddepilot: Waarom doen we een lisdoddepilot.

 

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...