Uw opmerkingen tijdens de inloopbijeenkomsten op 17 december

Ingrid de Coo 29-01-2019 316 keer bekeken 1 reacties

Maandag 17 december 2018 was er ’s middags en ’s avonds een inloopbijeenkomst over de Natuurontwikkeling in Marickenland. We zijn volop aan de slag met uw opmerkingen.

In totaal hebben we op 17 december meer dan 100 mensen mogen vertellen over de inrichtingsschets voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie.  Daarover hebben de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap AGV in grote lijnen overeenstemming bereikt.  Voor zover dat mogelijk is, worden uw suggesties en opmerkingen nog verwerkt in de plannen. Wie individuele vragen heeft gesteld krijgt zo snel mogelijk persoonlijk antwoord.

Nieuwe woonwijken

Eén belangrijke toezegging kunnen we alvast doen: we zullen er voor zorgen dat brieven over het project Marickenland in het vervolg óók naar recent opgeleverde woningen zoals bijvoorbeeld in de wijk Vinkeveld,  worden gestuurd. Kent u iemand die onze e-mailnieuwsbrief nog niet ontvangt? Stuur hem gerust aan hem/haar door en vraag hem/haar zich aan te melden via info@marickenland.nu.

Belangrijkste opmerkingen

  • Parkeren: Een aantal van u geeft aan dat u parkeerproblemen voorziet, vooral op zaterdag wanneer het druk is bij de sportvelden. Deze opmerking gaan we voorleggen aan de projectgroep. Als het nodig is, zullen we passende maatregelen nemen.

  • Recreatie: Op het gebied van recreatie hebben we ook weer wat leuke ideeën gekregen. Een aantal van die ideeën gaan we zeker nog bekijken en bespreken, zoals bijvoorbeeld een brug bij de korenmolen die wandelaars toegang geeft tot het gebied, een ijsbaan, een groot wandelrondje, een onderdoorgang onder de N201 en het creëren van bloemrijke oevers ten behoeve van insecten en bijen.  Ook onderzoeken we of er een ruiterroute kan komen.

1  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Jaco 30-01-19 om 10:46

Er ZIJN al parkeerproblemen en gevaarlijke situaties op veel zaterdagen. Nu het gebied toch onder handen wordt genomen, zou een parkeerterrein (haaks op aan de MIjdrechtse Dwarsweg en evenwijdig aan het Herthaveld) dit probleem op kunnen lossen en tevens toegang kunnen geven aan het natuurgebied.