Inloopbijeenkomst Marickenland druk bezocht

Chavelli Usmany December 20, 2018 166 keer bekeken 0 comments

Maandag 17 december 2018 was er ’s middags en ’s avonds een inloopbijeenkomst over de Natuurontwikkeling in Marickenland. In totaal hebben we meer dan 100 mensen mogen vertellen over de inrichtingsschets voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie.

De provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap AGV hadden daarover in grote lijnen overeenstemming hebben bereikt.  De input die we gekregen hebben tijdens de inloopbijeenkomsten proberen we nog zo goed mogelijk te verwerken in de inrichtingsschets.

Suggestie voor een locatie voor een peilbuis?

Tijdens de bijeenkomst werd omwonenden ook gevraagd of zij nog suggesties hadden voor de locatie van een peilbuis. Ons uitgangspunt is dat het hogere waterpeil in het natuurgebied geen nadelige gevolgen mag hebben voor het waterpeil bij de woningen en de woonwijken die er naast liggen. Daarom willen we graag peilbuizen zetten in de tuinen van mensen. Daarmee meten we de grondwaterstand. Goede suggesties zijn nog welkom. U kunt ze e-mailen naar info@marickenland.nu.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de natuurontwikkeling in Marickenland? Kijk dan op www.marickenland.nu. Daar vindt u ook de antwoorden op veelgestelde vragen.

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...