Verkoop natuurgronden Groot WIlnis - Vinkeveen

Chavelli Usmany November 20, 2018 448 keer bekeken 0 comments

Programmabureau Utrecht-West is voornemens om in opdracht van de provincie Utrecht circa 21 hectare grond gelegen in projectgebied Groot Wilnis-Vinkeveen en onderdeel uitmakend van Natuurnetwerk Nederland (NNN) te verkopen aan Staatsbosbeheer.

De verkoop vindt plaats in het kader van een grotere ruil met meerdere partijen, de zogenaamde Bovenlanden-ruil. Het gaat om een meerjarige ruiling tussen Staatsbosbeheer, particulieren, landgoederen en de provincie Utrecht, die in kleinere stukjes is opgesplitst en over een langere periode wordt gerealiseerd.

Binnen deze ruiling hebben Staatsbosbeheer, provincie Utrecht, maar ook derden  gronden ingebracht en zijn ook al gronden aan Staatsbosbeheer en derden geleverd. Zie voor meer informatie over de ligging van de 21 hectare het bijgevoegde kaartmateriaal.

Voor nadere informatie kun u contact opnemen met het programmabureau Utrecht-West, telefoon 030 258 38 71 of per e-mail: info@utrecht-west.com

0  Comments

Cookie settings