Verkoop drietal percelen te Waverveen en Ouder-Amstel

Chavelli Usmany August 27, 2018 573 keer bekeken 0 comments

Het programmabureau Utrecht-West is voornemens om in opdracht van de provincie Utrecht een drietal percelen te Waverveen en Ouder-Amstel in een grondruil in te brengen met als doel grond te verwerven voor de realisatie van circa 4,3 hectare natuur (gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland).

Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Waverveen sectie B nummer 3143 ter grootte van circa 3.04.66ha en gemeente Ouder-Amstel sectie K nummers 554 en 577 ter grootte van 1.86.17ha en 0.35.70ha. Zie voor mee informatie onderstaande kaartmateriaal.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via: info@utrecht-west.com.

 

0  Comments

Cookie settings