Trekpontje over de Veldwetering

Op de Gagelweg in Wilnis is in juni 2019 een extra wandelverbinding gecreëerd tussen knooppunten 46 en 47 van Wandelknooppunt ‘t Groene Hart: in natuurperceel Galgenland aan de Gagelweg in Wilnis (knooppunt 46) is een trekpontje aangelegd waarmee je de Veldwetering kunt oversteken. U loopt door de prachtige natuur van Staatsbosbeheer via het grasland van een agrariër richting de Veenkade (knooppunt 47). Of andersom natuurlijk.

Limerickwedstrijd ter ere van de opening

Het trekpontje is officieel geopend op vrijdag 5 juli 2019. Ter ere van de opening is een limerickwedstrijd georganiseerd. De winnende limerick van Jan van der Torre is op het bankje bevestigd vlak bij het pondje.

Ik sta op een pontje in Wilnis
De natuur is hier stil, er is niks mis
Het is daarom heel fijn
Om hier soms te zijn
Even weg van de appjes en nieuwsclicks

Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen

Het aanleggen van een trekpontje over de Veldwetering komt voort uit het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen.  Dit convenant is opgesteld door 10 gebiedspartijen die de handen ineen hebben geslagen om het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te ontwikkelen. Weidse recreatie is een van de doelen van het convenant. Het trekpontje over de Veldwetering draagt hier aan bij.

Agenda Vitaal Platteland

Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van provincie Utrecht. De provincie werkt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen. De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is daarbij een belangrijk middel.