Groot Wilnis-Vinkeveen

Om het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te ontwikkelen, is in 2010 voor deze polder een convenant gesloten: Gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen. 10 gebiedspartijen, hebben hiervoor hun handen ineen geslagen. Beoogde doelen in het gebied zijn:

  • schoon water
  • beperken bodemdaling
  • veelzijdige natuur
  • vitale landbouw
  • weidse recreatie

Groot Wilnis-Vinkeveen ligt in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Het gebied is volledig aangepast aan de eisen van de moderne melkveehouderij. De polder is een toonaangevend weidevogelgebied en herbergt waardevolle sloot-, oever- en schraallandvegetaties. Inspanningen van betrokken agrariërs dragen hieraan bij.

Stand van zaken
Ruim 7 jaar na ondertekening van het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen zijn resultaten van de uitvoering goed zichtbaar. De ecologische verbinding met de Bovenlanden is een feit, in de Grote Sniep zijn diverse vormen van natuurinrichting zichtbaar en de uitvoeringswerkzaamheden bij Armenland Ruwiel zijn afgerond. Resultaten die er mogen zijn en die vooral gevolg zijn van de intensieve samenwerking met de agrariërs. Onder Documenten leest u meer over de laatste ontwikkelingen in Groot Wilnis-Vinkeveen.

Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen regisseert namens de Gebiedscommissie de komende jaren het gebiedsproces in deze polder.