Subsidies voor leefbaarheidsinitiatieven

Veel inwoners zetten zich in om de leefbaarheid van hun dorp of (kleine) kern te versterken. Een toename van dergelijke burgerinitiatieven biedt kansen om het buitengebied met de kernen vitaal te houden. Met de leefbaarheidsgelden van de provincie kunnen we deze initiatiefnemers een handje helpen. We denken mee over manieren om initiatieven ook echt werkelijkheid te laten worden en bieden financiële steun om het project van de grond te krijgen.

In de subsidieverordening Leefbaarheid en kleine kernen kunt u nalezen waar uw initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Het is belangrijk dat uw initiatief voor een zogenoemde ‘kleine kern’ is. Kijk hiervoor in de Kleine kernen-kaart. De paarse vlakken komen in aanmerking voor leefbaarheidssubsidie.

Een aanvraag doen voor subsidie

Het aanvragen van subsidie hebben we zo makkelijk mogelijk voor u gemaakt. Volgt u het stappenplan voor het aanvragen van subsidie. Heeft u hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar info@utrecht-west.com onder vermelding van ‘subsidievraag leefbaarheid’.

Andere mogelijkheden voor subsidie en ondersteuning

  • Kern met Pit: Sinds begin 2018 werken we intensief samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) in Kern met Pit. Kern met Pit organiseert interessante en praktische workshops voor burgers die een idee voor een initiatief hebben. Kern met Pit daagt initiatiefnemers ook uit om hun idee voor de leefbaarheid binnen een jaar te realiseren. Lukt dat, dan ontvangt u 1.000 euro voor de clubkas.
  • LEADER:  Is uw initiatief niet alleen goed voor de leefbaarheid, maar is het ook vernieuwend? En zet het samen met anderen het gebied op een bijzondere manier op de kaart? Informeer dan ook eens bij LEADER.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@utrecht-west.com of bel (030) 258 38 71.

Cookie settings