Snel Internet

Er zijn nog grote delen in het buitengebied van Utrecht-West, waar nog geen snel internet is. En dat terwijl snel internet onmisbaar is in de huidige maatschappij, en dus heel belangrijk is voor de leefbaarheid in deze gebieden. De Gebiedscommissie Utrecht-West probeert daarom samen met de gemeenten in Utrecht-West om de buitengebieden interessant te maken voor marktpartijen die glasvezel kunnen aanleggen. En dat is gelukt.

Verschillende marktpartijen aan zet

In april 2018 hebben meerdere marktpartijen zich bereid verklaard om glasvezel aan te leggen in (een deel van) deze gebieden als genoeg bewoners een abonnement afsluiten. Zij zijn vanaf april 2018 volop bezig om de bewoners van het gebied een aanbod te doen. Als er voldoende aanmeldingen zijn, gaan de marktpartijen daadwerkelijk glasvezel  aanleggen. Het is dus belangrijk dat iedereen die belangstelling heeft, zich snel  inschrijft. Dit  is het moment om echt te kiezen voor snel  internet!

Wat vooraf ging

De Gebiedscommissie Utrecht-West en de gemeenten hebben in de afgelopen periode onder bewoners van de buitengebieden gepeild of er voldoende belangstelling was voor snel internet. Voor de marktpartijen was het belangrijk om  dit te weten om goed te kunnen inschatten of het voor hun rendabel is om de bewoners van de verschillende gebieden een aanbod te doen. Het resultaat van deze interessepeiling was dat er veel belangstelling is voor snel internet in het buitengebied. De belangstelling was ruim boven de 60 procent. Dit  is de reden waarom de marktpartijen begonnen zijn met campagne voeren onder de bewoners van het buitengebied. Als voldoende  inwoners van het buitengebied een abonnement  afsluiten, gaan de marktpartijen over tot het aanleggen van glasvezel.

Welke marktpartijen doen mee

Kijk op de website Snel internet Utrecht-West om te zien welke marktpartij actief is in uw gemeente.