Kavelruil Kamerik-Harmelen

Begin 2019 is de Gebiedscommissie, met subsidie van de provincie Utrecht en van Europa (POP3), gestart met de kavelruil Kamerik-Harmelen. Het proces omvat de polders Kamerik, Teckop, Gerverscop, Houtdijken en ’s Gravensloot. Het is onze ambitie om enkele honderden hectares te ruilen ter verbetering van de landbouwstructuur. Het project draagt ook bij aan verbetering van het waterbeheer, het versterken van weidevogelbeheer, het afremmen van bodemdaling en het verminderen van agrarisch verkeer. Voor de kavelruil worden ook provinciale eigendommen in het gebied ingezet.

Deelname aan de kavelruil is vrijwillig. De aanpak is participatief en interactief van karakter. Middels gezamenlijke werksessies, gesprekken aan huis en interactiviteit met een webapplicatie wordt het project uitgevoerd. Tijdens individuele gesprekken maken ondernemers hun wensen en voorwaarden kenbaar. Met gezamenlijke bijeenkomsten willen we enthousiasme, begrip en samenwerking bevorderen. In gezamenlijkheid wordt het kavelruilplan vastgesteld.

Kavelruilcommissie

De kavelruilcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van LTO Noord, agrarisch natuurcollectief Rijn, Vecht en Venen, gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een speciale projectgroep begeleidt het proces en werkt de voorstellen voor de kavelruilcommissie uit.

Meer weten

Wilt u meer informatie over de kavelruil Kamerik-Harmelen? Neem dan contact op met projectleider Jos Geenen: jos.geenen@provincie-utrecht.nl of telefoonnummer 06 - 18 300 572.