POP3-subsidies voor de landbouw

Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is in de periode 2014 tot 2020 ongeveer 40 miljoen euro (Europese middelen) beschikbaar voor de provincie Utrecht. Partijen die innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied van Utrecht een impuls geven, kunnen POP3-subsidies aanvragen. Het POP3-programma maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland.

De Gebiedscommissie Utrecht-West adviseert de provincie over de openstellingen voor deze subsidies zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen in het gebied.

Openstellingsbesluiten

Provincie Utrecht publiceert openstellingsbesluiten waarin u kunt vinden aan wie subsidie kan worden verstrekt, voor wat voor soort doelstellingen of activiteiten subsidie kan worden verstrekt, in welke periode een subsidie aangevraagd kan worden en hoeveel budget er voor de verschillende onderwerpen beschikbaar is. Aan de hand van deze informatie kun u nagaan of u in aanmerking komt voor een POP3-subsidie. Meer informatie over POP3 en de openstellingen vindt u op www.provincie-utrecht.nl/pop3

Tip

In de LaMi-nieuwsbrief vindt u regelmatig berichten over en tips voor het aanvragen van POP3-subsidies.  Houd hem in de gaten dus. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de LaMi-nieuwsbrief, ga dan naar www.lami.nl/contact.

Cookie settings