Nieuwe gezichten bij het Programmabureau

September 06, 2019 461 keer bekeken

Vanaf deze week heeft programmabureau Utrecht-West een aantal nieuwe gezichten. Attie Kuiken, Ragnhild Scheifes, Ienze Koekkoek, Henk Helming en Martijn Plomp gaan aan de slag als aanjager en onafhankelijke verbinder tussen de verschillende gebiedspartijen. Op kantoor is Harmen Pelgrum de nieuwe secretaris.

De nieuwe krachten hebben zich stuk voor stuk bewezen als verbinders en aanjagers met een (groen) hart voor het landelijke gebied. Attie Kuiken heeft bijvoorbeeld de oprichting van de gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen begeleid. Raghnhild Scheifes werkt al lange tijd in het gebied als aanjager en mogelijkmaker van duurzame energie-initiatieven, Ienze Koekkoek is een ervaren proces- en projectbegeleiding in het landelijke gebied, die het leuk vindt om samen in een vroeg stadium  ideeën uit te werken tot concrete uitvoeringsplannen. Henk Helming heeft veel ervaring in de grondwereld en past die kennis graag toe op maatschappelijke doelen. Martijn Plomp werkt nu al in het gebied als coördinator van LEADER en breidt als aanjager van de leefbaarheid in de kleine kernen van Utrecht-West zijn takenpakket verder uit. Harmen Pelgrum heeft als projectcontroller en secretaris gewerkt binnen verschillende overheden.

De Gebiedscommissie richt zich op het signaleren en aanjagen van nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied en het samenbrengen van de belangen van verschillende gebiedspartijen, omdat je sámen nu eenmaal verder komt. Uitvoerende taken behoren niet meer tot ons werkveld.

Foto:

Het vernieuwde programmabureau van links naar rechts: Ingrid de Coo (communicatiemedewerker), Job van Amerom (directeur), Ienze Koekkoek (landbouw), Attie Kuiken (economie en organisatievraagstukken), Renske Klein (bodemdaling/programma Aanpak Veenweiden), Ragnhild Scheifes (energietransitie/duurzame energie), Harmen Pelgrum (secretaris) en Richard Brinksma (financiële administratie).
Op de foto ontbreken Henk Helming (grondzaken), Martijn Plomp (leefbaarheid) en Chavelli Usmany (secretaresse).

Cookie settings