Eerste lisdodde geplant in Marickenland

July 16, 2019 442 keer bekeken

Maandag 15 juli is in Marickenland de eerste lisdodde geplant van de pilot die in totaal ongeveer 6 hectare zal beslaan. Met deze pilot wil de provincie onderzoeken hoe de plant in dit gebied het beste groeit. Daarom zal er flink worden geëxperimenteerd. De projectleider van de lisdoddepilot houdt u op de hoogte van de bevindingen via een blog.

U vindt het blog door te klikken op Lisdoddeblog

De pilot wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht in samenwerking met het Kennis Transfercentrum uit Zegveld. Samen met hen gaan we experimenteren welke type lisdodde het best groeit en hoe we de plant qua beheer het beste laten groeien.

Waarom lisdodde

Lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, kan helpen om bodemdaling terug te dringen omdat de plant deels onder water groeit. Er komt dan geen zuurstof bij het veen in de bodem, waardoor die niet meer zal dalen door oxidatie van veen. Daarnaast onttrekt lisdodde (kunstmatige) voedingsstoffen uit de bodem die de balans in de bodem verstoren, draagt het gewas bij aan een betere waterkwaliteit en kan de teelt van lisdodde mogelijk een extra inkomstenbron bieden voor de agrariërs in dit gebied. Lisdodde kan bijvoorbeeld gebruikt worden als koeienvoer, bouw- en isolatiemateriaal.

Grotere proef op 50 hectare

Als het experiment op 6 hectare slaagt, is het de bedoeling om stapsgewijs een grotere proef te doen op 50 hectare in Marickenland. Hierbij willen we natuurlijk profiteren van de kennis die opgedaan is bij het experiment op de 6 hectare. In de grotere proef gaan we nadrukkelijker kijken naar hoe de lisdoddeteelt helpt om de bodem en het water te filteren en hoe het helpt om CO2-uitstoot en bodemdaling te voorkomen. Daarnaast dient de schaalvergroting tot 50 hectare ook om afzetmogelijkheden voor de lisdodde te vinden en een productieketen op gang te brengen.

Cookie settings