Natte teelten voor het veenweidengebied

June 14, 2019 634 keer bekeken

Het veenweidengebied in het westen van de provincie Utrecht kampt met bodemdaling en als gevolg daarvan de uitstoot van broeikasgassen. Om deze processen af te remmen heeft provincie Utrecht de gebiedscommissie Utrecht-West gevraagd om het programma Aanpak Veenweiden uit te voeren. Als onderdeel hiervan is een onderzoekstraject gestart waarin is onderzocht of er teelten zijn die geschikt zijn voor natte veengrond. Kennis en ervaring wordt nu gedeeld in een brochure.

Het onderzoekstraject kreeg als naam mee Veen, Voer en Verder, en is gestart in 2016. Er is onderzoek gedaan naar de natte teelten lisdodde, riet, miscanthus en wilg. Het vernatten van de veengrond voorkomt dat het veen oxideert. Het inklinken van de bodem wordt zo afgeremd. Natte teelten kunnen mogelijk een verdienmodel opleveren voor agrariërs in het gebied.

De brochure is te downloaden door op de volgende link te klikken: Brochure natte teelten voor het veenweidengebied.

Experiment met lisdoddeteelt in Marickenland

De provincie Utrecht treft op dit moment voorbereidingen om in de polder Marickenland een proef te houden met de teelt van lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’. Met deze pilot op 6 hectare wil de provincie onderzoeken hoe deze plant het beste groeit. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland. Kijk voor meer informatie op www.marickenland.nu.