Subsidieregeling HDSR ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open op 15 april

April 02, 2019 232 keer bekeken

HDSR stelt op 15 april 2019 de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap Bodem en Water’ open voor haar eigen beheergebied.

Deze subsidieregeling was in 2018 een groot succes. Binnen één dag na openstelling was het budget voor waterkwaliteitsmaatregelen ruim overtekend. Dit was gelukkig niet het enige jaar dat de subsidieregeling loopt. De subsidieregeling loopt vier jaar: vanaf 2018 tot en met 2021. Elk jaar wordt er een deel van het vrijgegeven budget opengesteld.

Aanpassingen

Er zijn enkele wijzigingen in de subsidieregeling ten opzichte van 2018:

  • Per jaar kan per agrariër maximaal €5.000 worden aangevraagd met een maximum van €10.000 over de gehele periode 2018 t/m 2021. In de oude regeling was het mogelijk in één jaar het maximale bedrag van €10.000 aan te vragen voor twee of meer verschillen maatregelen
  • De provincie Utrecht heeft aanvullend aan onze regeling voor waterkwaliteitsmaatregelen in totaal €300.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021. HDSR heeft dit bedrag in de openstelling opgedeeld per jaar. Dit betekent dat er in 2019 t/m 2021 elk jaar maximaal €210.000,= beschikbaar is in plaats van €110.000.
  • De eerste vier maanden van de openstelling wordt €70.000 (1/3 van het subsidiebedrag) opengesteld voor alleen het gebied ten oosten van de stad Utrecht, omdat in 2018 alle subsidies naar bedrijven ten westen van Utrecht zijn gegaan. Indien na vier maanden het bedrag niet op is, dan komt dit deel van het bedrag ook beschikbaar voor de rest van het beheergebied van HDSR.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de website van HDSR: Subsidieregeling  Regionaal partnerschap voor water en bodem.

Cookie settings